November 2001

Week-end'en 9-10-11. november tilbragte Torsten og undertegnede i Torstens hus "Ekåsen en kilometers penge syd for "Solslätt" (se kortet). Her er nogle indtryk.

Vi ankom fredag ca. kl 22 i frostvejr. Undervejs så vi en del sne i vejkanten, men kun ganske lidt i omegnen omkring Rusken. Efter opfyring i diverse brædeovne gik vi en lille tur ned mod bommen (mod nord), og konstaterede, at vejen var spærret af 3-4 væltede grantræer. Det var derfor heldigt, at vi valgte at ankomme ad vejen over Ekåsabackan!

Lørdag gik vi først til "Sandsdal", vi ville se det nye tag. Her er nogle billeder fra "Sandsdal".

På vej til "Sandsdal" (mellem "Ekåsen" og "Solslätt")

mod_sandsdal_lille.jpg (3957 bytes)

Her er "Sandsdal" med sit nye tag.

sandsdal_lille.jpg (5325 bytes)

Vi sneg os til at kigge lidt igennem ruderne..

interieur1_lille.jpg (3580 bytes)

interieur2_lille.jpg (3504 bytes)
Her er udsigten fra "Sandsdal" mod sydvest.

fra_sandsdal_lille.jpg (3950 bytes)

Her er åen lige ved. Torsten overvejer nøje et elegant spring over vandløbet.

aa_sandsdal1_lille.jpg (5464 bytes)

aa_sandsdal2_lille.jpg (4714 bytes)
Her ses resterne af en vandmølle

aa_sandsdal3_lille.jpg (6449 bytes)

Derefter gik vi ad stien lige ved bommen syd for Ljungsjön gennem Röde Mosse til Kalshult og derefter tilbage ad stien mod Persgöl. Her er nogle billeder. På vejen mødte vi et par muntre svenske gubber fra Karlshult. Det er yderst sjældent at møde nogen på disse ture, så vi spenderede et kvarters tid med lokalt "sladder" og vind og vejr.

Lige syd for Persgöl findes denne fine udsigt

persgoel2_lille.jpg (4296 bytes)

persgoel1_lille.jpg (3982 bytes)

Inden aftensmaden (glimrende lammebov med linser) kørte vi en tur i området øst for Lamhult.

Om søndagen realiserede vi en længe næret ambition om at finde et bestemt klippefremspring på vestsiden af Ekåsabackan. Vi havde bemærket klippen fra Frösjön og kunne se, at man måtte have en særlig god udsigt derfra over Frösjön og Rusken. Efter en del strabadser fandt vi klippefremspringet og her er et par billeder. Som det ses, er der en fantastisk udsigt, og det endda på en ikke helt klar dag.

Her ses udsigten mod Frösjön

froesjoen1_lille.jpg (2539 bytes)

froesjoen2_lille.jpg (3529 bytes)
Her ses Gårdsjön til venstre og i baggrunden til højre Rusken

gaardsjoen_lille.jpg (3067 bytes)

Endnu et billede af Rusken

rusken_lille.jpg (3600 bytes)

Da vi var nået frem til klippen, fandt vi en markeret sti, og den udmunder der, hvor Torsten peger, og det er lige, når man er kommet op af Ekåsabackan fra nord (billedet er taget fra nord mod syd)

stiudmunding_lille.jpg (4925 bytes)

[forside]